PROGRAMM

9.30-10.00 kogunemine ja hommikukohv
10.00 Koolituspäeva sissejuhatus

10.05 – 11.00 Kuidas arendada endas juhtimisoskuseid?
Irene Metsis, G4S personalidirektor

Irene räägib praktilisest kogemusest, kuidas edukas ettevõttes juhid oma juhtimisoskuseid arendavad ning vastab järgnevatele küsimustele:

 • Mille poolest erinevad edukad juhid vähem edukatest? Kui suur osa on siin juhusel ja kui palju teadlikul enesearendamisel?
 • Mida saab iga juht ise ära teha, et ennast juhina teadlikult arendada?
 • Kuidas leida oma isiklik juhtimisstiil?
 • Kuidas toime tulla kriiside ja ebamugavustsoonidega?

11.00-12.00 Kuidas juhtimises kasutada loovust?
Neeme Kuningas, tipplavastaja

Neeme tutvustab vähese kogemusega juhtidele uudset ja värsket vaatenurka, kuidas seada eesmärke, mõtestada tegevusi ning loovalt juhtida oma valdkonda, meeskonda ja iseennast.

 • Kuidas juhtida meeskonda nii, nagu lavastaja juhib näitlejate truppi?
 • Millist kasu annab loominguline ja loov juhtimine ning millal tasub juhtimises loov olla?
 • Millised on head improviseerimise võtted ja millised ebatüüpilised juhtimisvõtted aitavad juhil eesmärke saavutada?
 • Kui sina ei juhi protsesse, juhivad protsessid sind e. kuidas mõtestatult liikuda eduka lõpptulemuse suunas.

12.00-12.45 Lõunapaus

12.45-14.00 Kuidas oma meeskonnas ära tunda erinevaid inimtüüpe ning neid seeläbi teadlikumalt juhtida?

Mats Soomre, Belbin Eesti – IMG Koolitus partner ja treener

Mats teeb ülevaate meeskondades esinevatest inimtüüpidest, nende käitumise ja motivatsiooni/demotivatsiooni eripäradest ning kuidas juht erinevaid inimtüüpe juhtima peaks.

Mats vastab oma osas järgmistele küsimustele:

 • Kuidas erinevate inimtüüpide tundmine aitab parem juht olla ja edu saavutada?
 • Millised on erinevad inimtüübid ja milliseid rolle nad meeskonnas kõige paremini täidavad?
 • Kuidas läbi erinevate inimtüüpide tundmise ja nende oskusliku juhtimise leida enda ja oma meeskonna tegelik potentsiaal?
 • Mis on Apollo sündroom ja kuidas see mõjutab meeskonda?


14.00-15.00 Praktiline isiklik analüüs “Millist tüüpi juht olen mina? Minu juhtimisstiil, tugevused ja nõrkused.“
Kaie Kivisaar, Belbin Eesti – IMG Koolitus treener

Koolituspäeva viimases osas viiakse osalejatega läbi praktiline käitumiseelistuse analüüs, mis annab igal osalejale ülevaate tema domineerivatest  meeskonnarollidest, tema tugevustest ja lubatud nõrkustest.

15.00 Koolituspäeva lõpp

 

PROGRAMM

9.30-10.00 kogunemine ja hommikukohv
10.00 Koolituspäeva sissejuhatus

10.05 – 11.00 Kuidas arendada endas juhtimisoskuseid?
Irene Metsis, G4S personalidirektor

Irene räägib praktilisest kogemusest, kuidas edukas ettevõttes juhid oma juhtimisoskuseid arendavad ning vastab järgnevatele küsimustele:

 • Mille poolest erinevad edukad juhid vähem edukatest? Kui suur osa on siin juhusel ja kui palju teadlikul enesearendamisel?
 • Mida saab iga juht ise ära teha, et ennast juhina teadlikult arendada?
 • Kuidas leida oma isiklik juhtimisstiil?
 • Kuidas toime tulla kriiside ja ebamugavustsoonidega?

11.00-12.00 Kuidas juhtimises kasutada loovust?
Neeme Kuningas, tipplavastaja

Neeme tutvustab vähese kogemusega juhtidele uudset ja värsket vaatenurka, kuidas seada eesmärke, mõtestada tegevusi ning loovalt juhtida oma valdkonda, meeskonda ja iseennast.

 • Kuidas juhtida meeskonda nii, nagu lavastaja juhib näitlejate truppi?
 • Millist kasu annab loominguline ja loov juhtimine ning millal tasub juhtimises loov olla?
 • Millised on head improviseerimise võtted ja millised ebatüüpilised juhtimisvõtted aitavad juhil eesmärke saavutada?
 • Kui sina ei juhi protsesse, juhivad protsessid sind e. kuidas mõtestatult liikuda eduka lõpptulemuse suunas.

12.00-12.45 Lõunapaus

12.45-14.00 Kuidas oma meeskonnas ära tunda erinevaid inimtüüpe ning neid seeläbi teadlikumalt juhtida?

Mats Soomre, Belbin Eesti – IMG Koolitus partner ja treener

Mats teeb ülevaate meeskondades esinevatest inimtüüpidest, nende käitumise ja motivatsiooni/demotivatsiooni eripäradest ning kuidas juht erinevaid inimtüüpe juhtima peaks.

Mats vastab oma osas järgmistele küsimustele:

 • Kuidas erinevate inimtüüpide tundmine aitab parem juht olla ja edu saavutada?
 • Millised on erinevad inimtüübid ja milliseid rolle nad meeskonnas kõige paremini täidavad?
 • Kuidas läbi erinevate inimtüüpide tundmise ja nende oskusliku juhtimise leida enda ja oma meeskonna tegelik potentsiaal?
 • Mis on Apollo sündroom ja kuidas see mõjutab meeskonda?


14.00-15.00 Praktiline isiklik analüüs “Millist tüüpi juht olen mina? Minu juhtimisstiil, tugevused ja nõrkused.“
Kaie Kivisaar, Belbin Eesti – IMG Koolitus treener

Koolituspäeva viimases osas viiakse osalejatega läbi praktiline käitumiseelistuse analüüs, mis annab igal osalejale ülevaate tema domineerivatest  meeskonnarollidest, tema tugevustest ja lubatud nõrkustest.

15.00 Koolituspäeva lõpp

 

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru