PROGRAMM

9.30-10.00 kogunemine ja hommikukohv
10.00 Koolituspäeva sissejuhatus

10.05 – 11.00 Kuidas arendada endas juhtimisoskuseid?
Irene Metsis, G4S personalidirektor

Irene räägib praktilisest kogemusest, kuidas edukas ettevõttes juhid oma juhtimisoskuseid arendavad ning vastab järgnevatele küsimustele:

 • Mille poolest erinevad edukad juhid vähem edukatest? Kui suur osa on siin juhusel ja kui palju teadlikul enesearendamisel?
 • Mida saab iga juht ise ära teha, et ennast juhina teadlikult arendada?
 • Kuidas leida oma isiklik juhtimisstiil?
 • Kuidas toime tulla kriiside ja ebamugavustsoonidega?

11.00-12.00 Kuidas juhtimises kasutada loovust?
Neeme Kuningas, tipplavastaja

Neeme tutvustab vähese kogemusega juhtidele uudset ja värsket vaatenurka, kuidas seada eesmärke, mõtestada tegevusi ning loovalt juhtida oma valdkonda, meeskonda ja iseennast.

 • Kuidas juhtida meeskonda nii, nagu lavastaja juhib näitlejate truppi?
 • Millist kasu annab loominguline ja loov juhtimine ning millal tasub juhtimises loov olla?
 • Millised on head improviseerimise võtted ja millised ebatüüpilised juhtimisvõtted aitavad juhil eesmärke saavutada?
 • Kui sina ei juhi protsesse, juhivad protsessid sind e. kuidas mõtestatult liikuda eduka lõpptulemuse suunas.

12.00-12.45 Lõunapaus

12.45-14.00 Kuidas oma meeskonnas ära tunda erinevaid inimtüüpe ning neid seeläbi teadlikumalt juhtida?

Mats Soomre, Belbin Eesti – IMG Koolitus partner ja treener

Mats teeb ülevaate meeskondades esinevatest inimtüüpidest, nende käitumise ja motivatsiooni/demotivatsiooni eripäradest ning kuidas juht erinevaid inimtüüpe juhtima peaks.

Mats vastab oma osas järgmistele küsimustele:

 • Kuidas erinevate inimtüüpide tundmine aitab parem juht olla ja edu saavutada?
 • Millised on erinevad inimtüübid ja milliseid rolle nad meeskonnas kõige paremini täidavad?
 • Kuidas läbi erinevate inimtüüpide tundmise ja nende oskusliku juhtimise leida enda ja oma meeskonna tegelik potentsiaal?
 • Mis on Apollo sündroom ja kuidas see mõjutab meeskonda?


14.00-15.00 Praktiline isiklik analüüs “Millist tüüpi juht olen mina? Minu juhtimisstiil, tugevused ja nõrkused.“
Kaie Kivisaar, Belbin Eesti – IMG Koolitus treener

Koolituspäeva viimases osas viiakse osalejatega läbi praktiline käitumiseelistuse analüüs, mis annab igal osalejale ülevaate tema domineerivatest  meeskonnarollidest, tema tugevustest ja lubatud nõrkustest.

15.00 Koolituspäeva lõpp

 

PROGRAMM

9.30-10.00 kogunemine ja hommikukohv
10.00 Koolituspäeva sissejuhatus

10.05 – 11.00 Kuidas arendada endas juhtimisoskuseid?
Irene Metsis, G4S personalidirektor

Irene räägib praktilisest kogemusest, kuidas edukas ettevõttes juhid oma juhtimisoskuseid arendavad ning vastab järgnevatele küsimustele:

 • Mille poolest erinevad edukad juhid vähem edukatest? Kui suur osa on siin juhusel ja kui palju teadlikul enesearendamisel?
 • Mida saab iga juht ise ära teha, et ennast juhina teadlikult arendada?
 • Kuidas leida oma isiklik juhtimisstiil?
 • Kuidas toime tulla kriiside ja ebamugavustsoonidega?

11.00-12.00 Kuidas juhtimises kasutada loovust?
Neeme Kuningas, tipplavastaja

Neeme tutvustab vähese kogemusega juhtidele uudset ja värsket vaatenurka, kuidas seada eesmärke, mõtestada tegevusi ning loovalt juhtida oma valdkonda, meeskonda ja iseennast.

 • Kuidas juhtida meeskonda nii, nagu lavastaja juhib näitlejate truppi?
 • Millist kasu annab loominguline ja loov juhtimine ning millal tasub juhtimises loov olla?
 • Millised on head improviseerimise võtted ja millised ebatüüpilised juhtimisvõtted aitavad juhil eesmärke saavutada?
 • Kui sina ei juhi protsesse, juhivad protsessid sind e. kuidas mõtestatult liikuda eduka lõpptulemuse suunas.

12.00-12.45 Lõunapaus

12.45-14.00 Kuidas oma meeskonnas ära tunda erinevaid inimtüüpe ning neid seeläbi teadlikumalt juhtida?

Mats Soomre, Belbin Eesti – IMG Koolitus partner ja treener

Mats teeb ülevaate meeskondades esinevatest inimtüüpidest, nende käitumise ja motivatsiooni/demotivatsiooni eripäradest ning kuidas juht erinevaid inimtüüpe juhtima peaks.

Mats vastab oma osas järgmistele küsimustele:

 • Kuidas erinevate inimtüüpide tundmine aitab parem juht olla ja edu saavutada?
 • Millised on erinevad inimtüübid ja milliseid rolle nad meeskonnas kõige paremini täidavad?
 • Kuidas läbi erinevate inimtüüpide tundmise ja nende oskusliku juhtimise leida enda ja oma meeskonna tegelik potentsiaal?
 • Mis on Apollo sündroom ja kuidas see mõjutab meeskonda?


14.00-15.00 Praktiline isiklik analüüs “Millist tüüpi juht olen mina? Minu juhtimisstiil, tugevused ja nõrkused.“
Kaie Kivisaar, Belbin Eesti – IMG Koolitus treener

Koolituspäeva viimases osas viiakse osalejatega läbi praktiline käitumiseelistuse analüüs, mis annab igal osalejale ülevaate tema domineerivatest  meeskonnarollidest, tema tugevustest ja lubatud nõrkustest.

15.00 Koolituspäeva lõpp

 

[fc id=’30’ type=’popup’][/fc]

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru