Raimo Ülavere

Jaanus Kangur

Kuidas tulla toime keeruliste inimeste ja suhtlusolukordadega?

Kristjan Otsmann

Ootamatused  ja ajaröövlid.

Harald Leppisk

Laetud akud. Kuidas toita end ja oma töökaaslaste rõõmu-ning energiavaramuid.

Tagasi ettekannete lehele?

JAH