Piret Jamnes

Noored töötajad ja karjäär

Kersti Vannas

Kuidas olla atraktiivne tööandja noorte silmis?

Tiina Saar-Veelmaa

Mida tähendab organisatsioonidele Y ja Z generatsioonide ajastu?

Kadri Kütt

Uuenenud töömaailm, inimkapitali trendid

Marge Unt

Demograafiline ülevaade Eetsi tööealistest ja tööturule sisenevatest noortest

Raili Nugin

Noorte enesetaju ja kuvand meedias

Ilona Lott

Noorte integreerimine organisatsiooni, Schneider Electric näitel

Signe Opermann

Põlvkonnad väärtuspildil uuringu “Mina. Maailm. Meedia” alusel

Tagasi ettekannete lehele?

JAH