PROGRAMM

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv
10.00-10.15  Koolituspäeva sissejuhatus ja osalejate tutvustus

10.15-11.00 Toimuvad osalejate arutelud ja esitlused järgneval teemal:

 • koolitusplaani koostamine, koolituskulude juhtimine

11.00 TTÜ haridustehnoloogia õppekeskuse juhataja Marge Kusmin jagab oma kogemusi teemadel:

 • E-õppe rakendamine organisatsioonis ja uute tehnoloogiate kasutamine õpetamisprotsessis ning vastab järgmistele küsimustele:
 • millist õpet on kõige otstarbekam e-õppena korraldada?
 • kuidas kasutada kombineeritud õpet – auditoorse ja veebipõhise õppe kombinatsiooni?
 • kuidas kasutada uusi tehnoloogiaid –  video-, audioloenguteks, virtuaalseteks rühmatöödeks, suhtlemiseks foorumis või e-kirja teel jne.?
 • millised on head ja kasutajasõbralikud e-õppe keskkonnad?

11.50-12.15 Toimuvad kogemustevahetused ja esitlused teemal:

 • Kuidas erinevates organisatsioonides e-õpet on korraldatud või kavatsetakse korraldama hakata?

12.15-13.00 lõuna ja networking

13.00–14.00 Miks ja kuidas on rakendatud 70-20-10 õppimise ja arnegumudelit?

Elektrilevi arendusspetsialist Anny Miilberg tutvustab, kuidas nemad on ettevõttes 70-20-10 õppimise ja arengumudelit rakendanud. Miks ja kuidas 70-20-10 mudelit kasutatakse ning millist kasu on mudeli rakendamine nii töötajatele kui ka ettevõttele andnud.

14.00–14.30 Toimuvad osalejate kogemustevahetused ja esitlused teemal:

 • Milliseid töötavaid süsteeme ja lahendusi organisatsioonides kasutatakse inimeste arendamiseks?

14.30-14.45 energiapaus ja networking

14.45-16.00 Toimuvad arutelud ja esitlused järgnevatel teemadel:

 • koolituste tulemuslikkuse mõõtmine ja koolitatavate tagasisidestamine
 • millised koolitajad on saanud väga hea tagasiside ja millised koolitajad pole head tagasisidet saanud ning miks?
 • näidiskoolituste korraldamine

16.00 Koolituspäeva lõpp

PROGRAMM

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv
10.00-10.15  Koolituspäeva sissejuhatus ja osalejate tutvustus

10.15-11.00 Toimuvad osalejate arutelud ja esitlused järgneval teemal:

 • koolitusplaani koostamine, koolituskulude juhtimine

11.00 TTÜ haridustehnoloogia õppekeskuse juhataja Marge Kusmin jagab oma kogemusi teemadel:

 • E-õppe rakendamine organisatsioonis ja uute tehnoloogiate kasutamine õpetamisprotsessis ning vastab järgmistele küsimustele:
 • millist õpet on kõige otstarbekam e-õppena korraldada?
 • kuidas kasutada kombineeritud õpet – auditoorse ja veebipõhise õppe kombinatsiooni?
 • kuidas kasutada uusi tehnoloogiaid –  video-, audioloenguteks, virtuaalseteks rühmatöödeks, suhtlemiseks foorumis või e-kirja teel jne.?
 • millised on head ja kasutajasõbralikud e-õppe keskkonnad?

11.50-12.15 Toimuvad kogemustevahetused ja esitlused teemal:

 • Kuidas erinevates organisatsioonides e-õpet on korraldatud või kavatsetakse korraldama hakata?

12.15-13.00 lõuna ja networking

13.00–14.00 Miks ja kuidas on rakendatud 70-20-10 õppimise ja arnegumudelit?

Elektrilevi arendusspetsialist Anny Miilberg tutvustab, kuidas nemad on ettevõttes 70-20-10 õppimise ja arengumudelit rakendanud. Miks ja kuidas 70-20-10 mudelit kasutatakse ning millist kasu on mudeli rakendamine nii töötajatele kui ka ettevõttele andnud.

14.00–14.30 Toimuvad osalejate kogemustevahetused ja esitlused teemal:

 • Milliseid töötavaid süsteeme ja lahendusi organisatsioonides kasutatakse inimeste arendamiseks?

14.30-14.45 energiapaus ja networking

14.45-16.00 Toimuvad arutelud ja esitlused järgnevatel teemadel:

 • koolituste tulemuslikkuse mõõtmine ja koolitatavate tagasisidestamine
 • millised koolitajad on saanud väga hea tagasiside ja millised koolitajad pole head tagasisidet saanud ning miks?
 • näidiskoolituste korraldamine

16.00 Koolituspäeva lõpp

[fc id=’41’ type=’popup’][/fc]

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru